Degut a que les samarretes s'han de demanar amb molta antelació són limitades, a mesura que es vagin esgotant talles aniran desapareixent del formulari.