en Guitart Hotels de Lloret de Mar, ultimant preparatius de l'Run & Fit que organitzen els germans Expósito, Jose i Jessica, al costat de l'atleta Jose Luis Blanco, tancant amb 250 inscrit @ s. ????
????En la imatge d'avui Guitart Hotels Jose Luis Blanco i Jessica Expósito, Roberto Torregrosa (director general) i Cristina Cabañas presidenta de Guitart Hotel.????
#runfit #lasansi #guitarthotels