meeting

Reglamento

REGLAMENT

ACERKO MEETING LLORET DE MAR 11/06/22

Art. 1. El Club La Sansi amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i de la Real Federación Española de Atletismo, organitza el 2on Acerko Meeting de Lloret de Mar en pista a l’aire lliure, a celebrar- se el proper dia 11 de juny de 2022 a la pista d’atletisme de Lloret de Mar. El cronometratge     --  serà elèctric.

 

Es poden fer reserves d’hotel per dormir la nit abans de la competició o el mateix dia a  hotel@lasansi.com

 

Art. 2. Els horaris i distàncies s’especifiquen en l’annex (Provisional).

 

Art. 3. Tots els/les atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per a la temporada 2022.

Art. 4. Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del sistema d’inscripcions ISIS disponible a la web de la FCA (https://isis.rfea.es/sirfea2/ ) fins dimecres 8 de juny a les 23:59h. Dijous dia 9 es publicarà la relació d’atletes admesos.

L’organització es reserva el dret de deixar places buides en funció del nivell de les marques inscrites, així com acceptar atletes que la seva participació es consideri d’interès.

El cost d’inscripció serà de:

 

5€ una prova 7€ dos proves

Es recomana portar l’import exacte.

 

Els/les participants tindran avituallament gratuït abans i desprès de la seva prova. Premi al campió i campiona de cada prova.

 

La Sansi com a organitzador, es reserva un mínim i màxim de places per prova. Per a més informació, podeu adreçar-vos per E-mail: lloret@lasansi.com – Web: www.lasansi.com

 

El LLIURAMENT DE DORSALS es farà des de 2 hores fins 1 hora abans de l’inici de cada prova a la pista d’atletisme de Lloret. En el cas de que un representant de club vulguin agafar tots els dorsals del club, ho pot demanar els dies previs a lloret@lasansi.com i podrà efectua el       pagament de tots els atletes a la vegada. D'aquesta manera s'evitaran acumulacions innecessàries de gent.

 

L'organització demanarà DNI o similar per comprovar la identitat al recollir el  dorsal.

  

És obligatori portar el dorsal ben visible a la part davantera. La manipulació d'aquest es motiu de desqualificació. Els/les atletes sense dorsal, no podran ni sortir, ni entrar a meta. Personal de l'organització i jutges s'encarregaran d'aplicar aquesta normativa.

 

Art. 5. Els/les participants hauran d’entrar a la zona de càmera de requeriments situada a la pista d’atletisme, des de 30 fins a 15 minuts   abans de l’inici de la seva prova. A l’entrar no es permetrà la sortida d’aquesta zona fins el moment indicat per l’organització.

 

 

Al llarg de tota la jornada s’aniran recordant en diverses ocasions per megafonia, les normes d'higiene i seguretat.

 

Els WC, vestuaris i dutxes estaran situats a la pista d’atletisme.

 

Art. 6. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al jutge àrbitre,

acompanyades de 30€ com a dipòsit, i només seran acceptades fins trenta minuts després de ser coneguda la classificació de la cursa en qüestió. En cas de ser acceptada la reclamació, es retornarà el dipòsit.

 

Art. 7. Les proves podran ser suspeses en cas de què, per inclemències del temps o falta de participants així ho determini el Jutge Àrbitre o l’organització, essent el seu veredicte inapel·lable. L'organització es reserva el dret a canviar els horaris o la data, sense que hi hagi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits.

 

Art. 8. S’habilitarà una entrada i una sortida ben indicades per accedir al recinte de les pistes d’atletisme.

Art. 9. Els participants es comprometen a no sortir a la prova si nota símptomes que poguessin ser compatibles amb el contagi del Covid-19.

 

Art. 10. El participant declara que és coneixedor, accepta i assumeix que en la situació actual existeix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà a la organització en cap cas.

Art. 11. Tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme, d’acord amb el Reglament de la Real Federación Española de Atletismo

Art. 12. La Sansi, la Federació Catalana d’Atletisme i la Real Federación Española de Atletismo no es fan responsables dels prejudicis morals i/o materials que puguin causar-se als/les participants i espectadors durant aquesta competició.

 

Art. 13. La sola inscripció en aquesta competició implica la total conformitat i acceptació del preceptuat en aquest Reglament. Tanmateix, la inscripció també implica autoritzar

expressament a l’organització, als seus patrocinadors i a la Federació Catalana d’Atletisme a que utilitzin gratuïtament imatges fixes i/o en moviment de la seva persona preses amb ocasió de la participació en la competició. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món i durant el període màxim establert per la normativa en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de l'13 de desembre de la protecció de dades personals, el/la participant podrà exercir el seu dret a aquests fitxers amb l'objectiu de rectificar o cancel·lar de formar parcial o total el seu contingut. Per exercir aquest dret, haurà de sol·licitar per escrit al domicili social de La Sansi (C/ Sant Bonaventura, 35 1r 1a, 17310 Lloret de Mar, Girona)

 

Art.14. Es disposarà dintre de la pista d’atletisme de personal mèdic i ambulància durant tota la jornada. L’organització no es fa responsable dels possibles danys morals i/o materials que poguessin causar o causar-se els participants en aquest meeting.  

 

Art. 15. Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats al llistat d'inscrits/es, com també a la de resultats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEX

 

 

HORARI  

19:00h

100 m.ll. F

 

19.00h

 

Llargada M

19.00h

 

Perxa F

19:15h

100 m.ll. M

 

19:30h

600 m.ll. F

 

19:34h

600 m.ll. M

 

19:38h

800 m.ll. F

 

19.42h

800 m.ll. M

 

19:50h

1.000 m.ll. F

 

19:55h

200 m.ll. F

 

20:02h

200 m.ll. M

 

20:15h

3.000 m.ll. M

 

20.20h

 

Llargada F

20.28h

1.500 m.ll. F

 

20:30h

 

Alçada M

20.35h

1.500 m.ll M

 

20.50h

3.000 m.obs. M

 

21.05h

2.000 m.obs. S18 M

 

21.12h

1.000 m.ll. M

 

21.22h

400 m.ll. F

 

21.37h

400 m.ll M

 

22:00h

1.500 m.obs S16 M i F

 

22.05h

5.000 m.ll. M

 

22.05h

5.000 marxa M i F (C/5)

 

22:25h

3.000 m.l. F

 

Organiza

Instituciones

Colaboradores